some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

mardi 16 juin 2009

Marley & Me (2008)


Marley không phải là một con chó bình thường, nó là con chó tồi tệ nhất thế giới. Chó mà ăn ... như lợn (và ăn bao nhiêu thì đương nhiên cũng sẽ thải ra bấy nhiêu), nhưng không chỉ ăn thức ăn cho chó, nó còn gặm tất cả những cái gì có thể ... đụng răng tới đươc, bàn ghê, giường, điện thoại,... Đống năng lượng khổng lồ được Marley (đặt theo tên Bob Marley) tiêu thụ bằng cách ... chạy như điên trên đường hay dùng cả cái thân xác to vĩ đại của một con labrador của nó để nhảy xổ lên mọi người. Nhưng ông chủ của nó, một nhà báo, vẫn yêu thương và đề cập tới nó thường xuyên trên mục Bài viết tuần của mình. Còn bà chủ, người phải bỏ công việc làm báo để chăm lo cho ba đứa con nhỏ, cũng phải thừa nhận rằng mình không thể sống thiếu cái con Marley ác thú này dù chỉ ngay trước đó nó khiến cô phát điên vì dọn dẹp. Lý do tại sao mời các bạn yêu chó và không yêu chó theo dõi bộ phim Tôi và Mạc Liên aka. Marley & Me của điện ảnh Hoa Kỳ !