some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

mardi 16 juin 2009

Mean Girls (2004)

Chuyển thể loại xem phim teen phát . Đùa chứ tại tò mò vì phim này có mấy người bây giờ rất nổi như Amanda Seyfried, Rachel McAdams và Tina Fey. Phim thì nói chung không có gì đáng nói , không thấy hay bằng một phim teen khác là 10 Things I Hate about You. Nhưng Mean Girls có đoạn nhảy Jingle Bell Rock phải nói là ... hot, cool nữa ! Bài rap do Tina Fey viết lời cũng buồn cười . Nói chung phim giải trí thì thế này là được rồi, mà lại còn là bàn đạp cho mấy em trẻ trẻ. Lohan xinh, hát hay, diễn không tệ, hy vọng là em này còn trồi lên được, chứ không chìm mãi mãi như Winona Ryder thì tiếc lắm.