some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

samedi 20 juin 2009

Push (2009)


Phim này thì chán, mọi người cũng chửi mãi rồi nên tôi cũng không có ý kiến gì xem. Chỉ buồn cười là phim có đoạn kết "mơi" theo đúng kiểu "sẽ có phần sau", phim kiểu này mà cũng có phần sau được thì đến chịu. Buồn cười số 2 là khổ thân em Camilla Belle xinh đẹp (họ của em ý-Belle, thực chất là tên đệm, trong tiếng Pháp cũng là "xinh đẹp") không hiểu nghĩ ngợi kiểu gì mà mấy năm gần đây chọn đóng toàn những phim "lởm", 3 phim nổi nổi mà em đóng từ năm 2006 có điểm lần lượt trên IMDb là 4.7, 4.9 và 6.2.