some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

mardi 23 juin 2009

Traitor (2008)


Tưởng phim này có tiến bộ vì đọc qua wiki thấy cũng không tồi, hóa ra vẫn chả khác gì những bộ phim tuyên truyền của Hollywood cho "Cuộc chiến chống khủng bố" với đặc điểm tiêu biểu là khắc họa những người Hồi giáo như một bọn thô lậu, máu mê giết người và cuồng tín. Phim này thực tế chỉ là một phiên bản "Vô gian đạo phẩy" hoặc "The Departed phẩy" với cách xây dựng nhân vật rồi twist không khác gì, nhưng đương nhiên chất lượng ở mức thấp hơn nhiều. "Traitor" còn làm tôi khó chịu vì nó xây dựng hình ảnh những người Hồi giáo quá tệ, còn tệ hơn cả một phim chống khủng bố có chất lượng khá năm 2007 là "The Kingdom", từng tiếp xúc với người Hồi giáo (vốn rất nhiều ở Pháp), tôi không hiểu sao đạo diễn lại có thể để diễn viên của mình đóng những cảnh người theo đạo Hồi uống rượu, chửi ngay cả thánh Allah, một cách nhìn hết sức "ếch ngồi đáy giếng" và đặc trưng cho các bộ phim hoặc báo chí Mỹ. Phim này còn tiêu biểu cho một chính sách tồn tại từ thời Bush, đó là chính sách "ruling by fear", lúc nào cũng đặt dân Mỹ vào tình trạng sợ hãi vì hiểm họa khủng bố vô hình, để rồi từ đó đưa vào những đạo luật và chính sách hết sức agressive, mấy thứ này được nói rất rõ trong "Fahrenheit 9/11" của Michael Moore. Vì vậy, kết luận cuối cùng về cái "Traitor" này là "this film is full of s****!".