some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

mercredi 13 mai 2009

The Painted Veil (2006)

Phim thuần túy tình cảm, có lồng bối cảnh chính trị Tàu những năm đầu thế kỷ 20 và thiên nhiên sơn thủy miền Trung Trung Hoa cho nó có tí khác lạ. Phim xem cũng được, Edward Norton vẫn diễn tốt như mọi khi, nhất là cặp mắt biết nói , em Watts đóng không tệ nhưng trông xấu quá, xấu hơn hồi đóng King Kong bao nhiêu. Phim xem nhẹ nhàng, lãng đãng nhưng lại thiếu cao trào hoặc là các chi tiết cao trào chưa được đẩy lên đến mức cần thiết, phần kết cũng không hay, chả hiểu sao IMDb chấm đến 7.6 .