some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

samedi 17 octobre 2009

Đẳng cấp


Poster phim Les anges exterminateurs của Jean-Claude Brisseau, đạo diễn tiên phong của trào lưu Nouvel extrémisme (Chủ nghĩa cực đoan kiểu mới) của Pháp. Tất nhiên không liên quan đến nội dung entry!

Nãy nói chuyện với BV, tự dưng so sánh Leonardo DiCaprio và Orlando Bloom. BV: "Sao cùng 2 năm một phim mà Bloom lởm thế nhỉ?"

Và lập tức mình đã nghĩ ra so sánh sau:
* Orlando Bloom => Miranda Kerr => 81-61-86

* Leonardo DiCaprio => Gisele Bündchen => 89-67-91
* (Vẫn) Leonardo DiCaprio => Bar Refaeli => 89-60-89

Đẳng cấp nó đã khác hẳn, bảo sao!

BV bỗng hỏi tiếp: "Thế còn Nicholson (thần tượng của mình) thì sao"

Và chợt nhớ ra my dear Jack từng tự hào vì đã ngủ với hơn 1.000 phụ nữ!.

Đúng là từ đề cử Oscar đến 3 giải Oscar nó lại là một đẳng cấp khác nữa!