some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

lundi 28 février 2011

2011 Academy Awards


Kết quả Oscar năm nay thực sự không làm tôi vui, vì một lần nữa Fincher lại trắng tay ra về, đúng là "You don't get to the small golden statue without making a few failed nominations", cái này thì Peter O'Toole, và cả huyền thoại Alfred Hitchcock là những người hiểu rõ hơn ai hết (Fincher mới "chỉ" có 2 đề cử). Dù vậy cũng phải nói rằng Viện Hàn lâm đã không sai khi trao Oscar cho The King's Speech, một period drama rất gần gũi với "gu" của thành viên Viện và thực sự cũng là một phim được làm rất chỉn chu, giàu cảm xúc trong khi The Social Network có thể là tương đối khó nuốt với nhiều người xem-không còn trẻ (phim yêu thích của tôi năm nay cũng không phải The Social Network, mà là Blue Valentine, một phim không được đề cử).