some quotes....

I just want to tell you, I'm the one who was supposed to take care of everything. I'm the one who was supposed to make everything okay for everybody. It just didn't work out like that. And I left. I left you... And now, I'm an old broken down piece of meat... and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.

-Randy 'The Ram' Robinson, The Wrestler

dimanche 19 décembre 2010

The Complete Agatha Christie Rating


Một trong những niềm yêu thích lớn nhất của tôi mấy năm vừa qua là đọc tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie. Từ một quyển, hai quyển, rồi tới mười quyển, và cuối cùng tôi quyết định phải bằng mọi cách đọc cho bằng hết toàn bộ tiểu thuyết và truyện ngắn trinh thám của nữ tác gia này. Và đây là kết quả của cái kế hoạch đó, một trong số rất ít kế hoạch mà tôi thực hiện được từ đầu đến cuối (thực ra là chưa "đến cuối" vì vẫn còn tới ba tiểu thuyết tôi chưa đọc - They Came to Baghdad, By the Pricking of My ThumbsPassenger to Frankfurt). Năm hết Tết đến rồi, post cái "công trình" này lên coi như là kỉ niệm một năm nhiều biến động:

1920

The Mysterious Affair at Styles

♥♥♥♥

1922

The Secret Adversary

♥♥

1923

The Murder on the Links

♥♥♥♥

1924

The Man in the Brown Suit

♥♥♥♥

1925

The Secret of Chimneys

♥♥♥

1926

The Murder of Roger Ackroyd

♥♥♥♥♥

1927

The Big Four

♥♥♥

1928

The Mystery of the Blue Train

♥♥♥

1929

The Seven Dials Mystery

(The Secret of Chimneys part II)

♥♥♥

1930

Murder at the Vicarage

♥♥♥♥

1931

The Sittaford Mystery

♥♥♥♥

1932

Peril at End House

♥♥♥♥

1933

Lord Edgware Dies

♥♥♥♥

1934

Murder on the Orient Express

♥♥♥♥♥

1934

Why Didn’t They Ask Evans?

♥♥♥♥

1935

Three-Act Tragedy

♥♥♥♥

1935

Death in the Clouds

♥♥♥♥

1936

The ABC Murders

♥♥♥♥♥

1936

Murder in Mesopotamia

♥♥♥

1936

Cards on the Table

♥♥♥♥

1937

Dumb Witness

♥♥♥

1937

Death on the Nile

♥♥♥♥

1938

Appointment with Death

♥♥♥

1938

Hercule Poirot’s Christmas

♥♥♥

1939

Murder Is Easy

♥♥♥

1939

And Then There Were None

♥♥♥♥♥

1940

Sad Cypress

♥♥

1940

One, Two, Buckle My Shoe

♥♥♥♥

1940

Sleeping Murder

♥♥♥♥

1941

Evil Under the Sun

♥♥♥

1941

N or M

♥♥♥

1942

The Body in the Library

♥♥♥♥

1943

Five Little Pigs

♥♥♥♥♥

1943

The Moving Finger

♥♥♥♥

1944

Curtain: Poirot’s Last Case

♥♥♥♥♥

1944

Death Comes as the End

♥♥♥

1944

Towards Zero

♥♥♥♥♥

1945

Sparkling Cyanide

♥♥♥

1946

The Hollow

♥♥♥

1948

Taken at the Flood

♥♥♥

1949

Crooked House

♥♥♥

1950

A Murder Is Announced

♥♥♥

1951

They Came to Baghdad


1952

Mrs McGinty’s Dead

♥♥♥

1952

They Do It With Mirrors

♥♥

1953

A Pocket Full of Rye

♥♥

1953

After the Funeral

♥♥♥

1954

Destination Unknown

♥♥

1955

Hickory Dickory Dock

♥♥♥

1956

Dead Man’s Folly

♥♥♥♥

1957

4.50 from Paddington

♥♥♥♥

1958

Ordeal by Innocence

♥♥♥♥

1959

Cat Among the Pigeons

♥♥♥

1961

The Pale Horse

♥♥♥

1962

The Mirror Cracked from Side to Side

♥♥♥♥

1963

The Clocks

♥♥♥

1964

A Caribbean Mystery

♥♥♥

1965

At Bertram’s Hotel

♥♥♥

1966

Third Girl

♥♥

1967

Endless Night

♥♥♥

1968

By the Pricking of My Thumbs


1969

Hallowe’en Party

♥♥♥

1970

Passenger to Frankfurt


1971

Nemesis

♥♥

1972

Elephants Can Remember

♥♥

1973

Postern of Fate

♥♥


Danh sách này có lẽ cũng sẽ có ích cho những bạn muốn tìm hiểu về Agatha Christie nhưng không biết đâu là tiểu thuyết thực sự hay để đọc (thay vì phải đọc cả bộ mấy chục quyển), đây cũng từng là khó khăn của tôi trong giai đoạn đầu đọc Agatha Christie - không ai recommend cho tôi những tiểu thuyết nên đọc khiến cho tôi đôi khi "vớ" phải những tiểu thuyết rất dở như Postern of Fate hay Elephants Can Remember.

Cùng nằm trong loạt bài về Agatha Christie:

- Agatha Christie và phim hình sự
- Miss Marple